ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych - strona główna

ACR ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych

ACR - Profesjonalne tłumaczenia!Witamy serdecznie na stronie Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych ACR.

W kontaktach międzyludzkich bardzo ważną rolę odgrywa poprawne zrozumienie drugiej strony. Czy to będzie partner w interesach, urzędnik czy znajomy zrozumienie tego co mówi lub pisze jest podstawą osiągnięcia szeroko rozumianego sukcesu.

Powyższy fakt nabiera szczególnego znaczenia jeśli kontakt odbywa się na płaszczyźnie międzynarodowej. Odmienne języki w jakich mówią czy piszą dwie strony mogą okazać się barierą, całkowicie uniemożliwiającą jakiekolwiek porozumienie, a tym samem osiągnięcie założonego celu. Sytuacji takiej można uniknąć dzięki profesjonalnym tłumaczeniom oferowanym przez naszą firmę.

ACR Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych skupia się na świadczeniu najwyższej jakości usług obejmujących tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne. Na tłumaczenia pisemne składają się przekłady wszelkiego rodzaju dokumentacji papierowej i elektronicznej, przykładem których mogą być instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów MSDS, certyfikaty, atesty, itp. Tłumacząc tego typu dokumenty, tłumacza musi się wykazać biegłą znajomością nie tylko tłumaczonego języka, ale również dziedziny z jakiej tłumaczenie jest wykonywane. Dlatego niezwykłą wagę przykładamy do odpowiedniego doboru tłumacza do wykonania zleconego tłumaczenia.

W celu uzyskania bliższych informacji o naszej ofercie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


tel. +48 668 822 662

e-mail: acr@acrcentrum.pl

Tłumaczenia - pliki do pobrania